Inici

Després de força temps sense canvis a la Web de MeteoLaSenia, degut principalment al tipus de programació de la Web i als pocs coneixements en la seva programació de l’autor, que està “programada” amb codi HTML, i que, com moltes coses que fa l‘autor, va ser una incursió de fa anys a la programació Web, ara, més que un canvi li fa un nou afegitó, el present.
l’altre motiu és el “cost” de l’allotjament de la web, com més prestacions i característiques li demanes més alt és el preu.

Amb els canvis i les noves incorporacions al maquinari, decideixo també fer una nova “incursió” a la creació de pàgines amb WordPress.

El desenvolupar una Web en Jomla o WordPress, encara que és més senzill i fàcil, requereix de unes prestacions de l’allotjament que augmenten el preu. Tot i que hi ha allotjaments gratuïts que funcionen a base de “col·locar” propagandes i spam als que visiten les pagines. Cosa que jo no he volgut mai, sempre he volgut ser independent i autònom, a costa de sufragar-me jo el cost de tot el maquinari, programari i temps dedicat.

Aquí la idea és posar tant les coses noves de la Web, principalment mensuals, així com altres coses que vagi fent, jo o del meu entorn. I ja veurem el que “durarà”.